Όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας

Για τη συμμετοχή στα παιχνίδια του Laser Runner οι παίκτες πρέπει να λάβουν γνώση για τα εξής:

-Οι παίκτες που θα τους ζητηθεί να επιδείξουν κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης πριν την έναρξη του παιχνιδιού θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό, αλλιώς ο διαχειριστής δεν θα τους επιτρέψει τη συμμετοχή τους.

-Εάν κάποιος παίκτης προκαλέσει εκούσια σοβαρή ζημιά στον εξοπλισμό που του παρέχεται ή απωλέσει κάποιο μέρος του στο παιχνίδι, θα κληθεί να αποζημιώσει χρηματικά το Laser Runner.

-Οι παίκτες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν ακούσιους τραυματισμούς και τσιμπήματα εντόμων και ερπετών των ίδιων ή των ανηλίκων που συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο διαχειριστής του Laser Runner υποχρεούται να φέρει φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

-Όσοι έχουν εποχικές αλλεργίες, είναι δική τους υποχρέωση να φέρουν μαζί τους την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.

-Τα παιχνίδια επιφέρουν κόπωση από έντονη σωματική δραστηριότητα και οι παίκτες υποχρεούνται να γνωρίζουν τυχόν προβλήματα υγείας των ίδιων ή των ανηλίκων που συνοδεύουν.

-Οι παίκτες οφείλουν να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι για το παιχνίδι στο δάσος, με κλειστά αθλητικά παπούτσια και μακριά παντελόνια. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν πως τα ρούχα και τα υποδήματα τους ενδέχεται να υποστούν φθορές για τις οποίες δεν ευθύνεται το Laser Runner.

-Το Laser Runner κρατάει αρχείο όλων των κρατήσεων και των ακυρώσεων στα παιχνίδια του και δύναται να ακυρώσει μονομερώς κάποια κράτηση λόγω βεβαρημένου ιστορικού ακυρώσεων ή μη προσέλευσης στο παιχνίδι και για την αποφυγή διπλών κρατήσεων. Οι κρατήσεις επικυρώνονται κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή με ηλεκτρονική πληρωμή. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης ή μη προσέλευσης αλλά μεταφέρεται σε νέα κράτηση, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης, 24 ώρες πριν την ώρα προσέλευσης στο χώρο διεξαγωγής του παιχνιδιού.

-Ο διαχειριστής του παιχνιδιού δύναται να μην επιτρέψει τη συμμετοχή κάποιου παίκτη ή να τον αποβάλει από το παιχνίδι σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς, αν ο παίκτης βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και σε περιπτώσεις που διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο παίκτης δεν θα κληθεί να πληρώσει για την συμμετοχή του αλλά δεν θα του επιστραφεί η προκαταβολή.

-Οι παίκτες πριν το παιχνίδι θα κληθούν να υπογράψουν για τους ίδιους και τους ανήλικους που συνοδεύουν, την εξής δήλωση:

Εν όψει της συμμέτοχής μου στα παιχνίδια του Laser Runner δηλώνω υπεύθυνα πως σε περίπτωση ακούσιου τραυματισμού μου, τσιμπήματος εντόμου ή ερπετού και οποίου άλλου προβλήματος υγείας τύχει να μου παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν θα επιρρίψω καμία ευθύνη στους διοργανωτές και συνεργάτες του Laser Runner και δεν θα κινηθώ νομικά εναντίον τους  για την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για αστική ευθύνη.  Δηλώνω επίσης πώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν θα βρίσκομαι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών  και ψυχοτρόπων ουσιών. Γνωρίζω πως τα παιχνίδια του Laser Runner είναι στρατιωτικού χαρακτήρα και χρησιμοποιείται εξοπλισμός που προσομοιώνει πολεμικό υλικό και δεν έχω ηθικές αναστολές ή ψυχολογικό πρόβλημα με αυτό. Έχω λάβει γνώση των λειτουργιών του εξοπλισμού που μου παρέχει το Laser Runner για το παιχνίδι και δεν έχω απορίες που δεν μου έχουν απαντηθεί. Είμαι υποχρεωμένος να αποζημιώσω το Laser Runner σε περίπτωση απώλειας ή πρόκλησης σοβαρής φθοράς στον εν λόγω εξοπλισμό. Αναγνωρίζω πως ο διαχειριστής του παιχνιδιού έχει τον πρώτο λόγο για τη σωστή διεξαγωγή του και οφείλω να συμμορφώνομαι στις όποιες υποδείξεις του.

LIVE THE
EXPERIENCE!

 
ARE YOU READY?